Algemene informatie

Rondemiss Marente

“Miss Wieler Evenementen Westland 2017“ verzorgt de huldiging van de winnaars. Rondemiss Marente wordt gesponsord door “Weekkrant Groot Westland”.

Erepodium / Bloemen

Het erepodium wordt beschikbaar gesteld door:  Van Vliet Contrans, Wateringen. De bloemen worden beschikbaar gesteld door:  Mooi Bloemen, ‘s-Gravenzande.

Verzekering

De Stichting Omloop van de Glazen Stad is verzekerd via de KNWU.

Volgauto’s

De volgauto’s worden dit jaar beschikbaar gesteld door:

  • Wittebrug Auto Honsel, Honselersdijk
  • Peugeotdealer; Autobedrijf Duindam, Kwintsheul
  • Uitzendbureau Duijndam, Wateringen
  • Hensing Massage Praktijk, Delft

Verkeersbegeleiding

De karavaan krijgt ondersteuning van  Mobiele verkeersregelaars o.l.v.  Vincent van Wichen.

Neutrale materiaalwagens

Rik van Steenbergen, Hans de Wit en Harry Hartman

WOS Radio-TV

Van start tot finish komen er regelmatig radioflitsen in de uitzendingen. De uitzendingen zijn te beluisteren op FM-frequentie 87.6Mhz (WOS).

Erestarter

Dhr. Frank Rijneveen, Wethouder van de gemeente Westland, zal bij de 33e Omloop van de Glazen Stad als erestarter fungeren.

Dagindeling

8.30 uur permanence geopend
9.00 tot 19.00 uur organisatiecomité in de permanence
9.30 tot 10.45 uur uitreiking rugnummers in de permanence
10.30 uur uitreiken radioapparatuur voor volgauto’s op parkeerterrein
11.00 uur vergadering ploegleiders in de permanence
11.30 uur vergadering jury in de permanence
12.00 uur Instructie chauffeurs volgauto’s
12.00 tot 12.45 uur tekenen presentielijst deelnemers in de Vogelaer t.h.v. nr. 5 bij start
12.45 uur opstellen deelnemers en volgauto’s in de Vogelaer
13.00 uur start wedstrijd
16.45 / 17.00 uur finish aan de Vogelaer (Kwintsheul) t.h.v. nr. 5
17.30 / 18.00 uur prijsuitreiking in de permanence

Politiebegeleiding

De begeleiding van de deelnemers en volgerkaravaan wordt verzorgd door het team verkeer van de regionale eenheid Den Haag onder leiding van Inspecteur Ron Gerdes.

Medische Dienst

De heer M.A.Plasmans, huisarts te `s-Gravenzande, functioneert in de 33e Omloop van de Glazen Stad als ronde-arts. Leden van de EHBO Westland verlenen eveneens hun medewerking en zijn de hele dag aanwezig met een mobiele post op het parkeerterrein. De meerijdende ambulance is afkomstig van Het Witte Kruis Transplant – Den Haag.

Dichtstbijzijnde ziekenhuizen

Den Haag: MCH Westeinde | Lijnbaan 32 tel. 088-979.79.00
Den Haag: Haga ziekenhuis | Leyweg 275, 2545 CH tel. 070-210.00.00
Schiedam: Vlietland | Vlietlandplein 2, 3118 JH tel. 010-893.93.93
Delft: Reinier de Graaf Gasthuis | R.de Graafweg 3-11,2625 AD tel. 015-260.30.60
Zoetermeer: Lange Land | Toneellaan 1, 2725 NA tel. 079-346.26.26
Rotterdam: St. Franciscus Gasthuis | Kleiweg 500, 3045 PM tel. 010-461.61.61
Westland: Behandelcentrum Westland | Middel Broekweg 2A, 2671 ME tel. 0174-63.77.00 (Let op: geen spoed eisende hulp)

Permanence

Sportcomplex Quintus, Leeuwerik 1, 2295 PX Kwintsheul. Kantine, tel. 0174-29.42.08. Organisatie tijdens de Omloop van de Glazen Stad, 06-14.60.14.67.

Parkeerplaats

De grote parkeerplaats bij het sportcomplex Quintus (de permanence) is alleen toegankelijk voor organisatie, jury en gasten. Ploegleiders auto’s worden alleen toegelaten op het terrein van Autobedrijf Wittebrug Kerkstraat en het parkeerterrein Vita Pep aan de Vogelaar (start & finish).

Eindprijzen

De eindprijzen “Schema D” worden geschonken door:  Duindam uitzendbureau, Wateringen